Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige netværk

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige netværk

Vi har hermed glæden af at fortælle, at firmaerne Landskabsplejer og Brdr. Sindby ApS laver en samlægningen pr. 1. november 2015. Virksomhederne fortsætter under navnet Brdr. Sindby ApS med tre store specialer: Anlægsarbejde, Grønne løsninger og Vedligeholdelse.

Sammenlægningen er et resultat af et mangeårigt godt samarbejde og en naturlig konsekvens af Kristoffer Sindbys øgede engagement i regnvandsløsninger, undervisning og udvikling.

Det er vores overbevisning, at organisationen i sin nye form styrkes fagligt og mandskabsmæssigt, og at ændringen bliver til glæde for både ansatte og kunder.

Fremtidig organisering

Ny Adm. Dir. og daglig leder af Brdr. Sindby ApS er Dan Blume. Dan har stiftet og udviklet firmaet Landskabsplejer ApS, der servicerer private, boligforeninger og erhvervsvirksomheder bl.a. med anlægsgartnerarbejde og beskæring af træer (topkapning). Fremtidige henvendelser kan ske på hovedtelefonnummeret: tlf.40 93 10 75.

Tonny Fullerton bliver daglig ansvarlig for Brdr. Sindbys ApS nyetablerede ”Grønne Afdeling”, der tager sig af løbende vedligeholdelse af grønne arealer og mindre projekter hos private, boligforeninger og erhvervsvirksomheder. Den Grønne Afdeling kan kontaktes på tlf.

52 95 55 64.

Med sammenlægningen bliver Brdr. Sindby ApS altså ikke bare større. Vi styrker også vores team af specialister, der hver dag møder på arbejde for at levere Storkøbenhavns bedste grønne løsninger.

Samme gode service – under ét logo, navn, kontonummer og CVR-nummer

Uanset om I er kunder i det tidligere Landskabsplejer eller Brdr. Sindby ApS, så vil sammenlægningen få minimal betydning for jer rent praktisk. På de kommende fakturaer fra Brdr. Sindby ApS vil vi gøre opmærksom på firmaets fremtidige kontonummer, CVR-nummer og øvrige kontaktdata. Har I derudover nogle spørgsmål, så er I altid velkomne til at tage fat i os.

Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.

De bedste hilsener,

Dan Blume

Adm. Dir.